TCPT34 – ĐẢNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX & XXI

Posted on Tháng Năm 18, 2010 bởi

4Tải TCPT34 về máy – Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ XX & XXI
Download TCPT34 – HD (9MB)
Download TCTP – SD (4MB)
Download TCPT – Mini (2.5MB)

Quý độc giả thân mến,

Ở các nuớc tiến bộ trên thế giới, bình đẳng trong cơ hội và cạnh tranh chính trị lành mạnh là một hiện tuợng tự nhiên nếu không muốn nói là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo nhân quyền.

Hiện nay tại Việt Nam trong thế kỷ XXI, ngoài Đảng Cộng sản, tất cả các đảng chính trị khác đều bị cho là ―phản động” mặc dù các chính đảng đều có chung một mục đích là đƣa đất nuớc đi lên vững mạnh về kinh tế và giúp nguời dân đuợc huởng lợi từ quốc gia. Vì sao nhƣ vậy?

Ở Việt Nam, bạn không có đuợc những phút giây vừa hồi hộp vừa trang trọng khi xem truyền hình trực tiếp thông báo về kết quả bầu cử nguời lãnh đạo của quốc gia trong nhiệm kỳ tới nhƣ ở các nuớc phƣơng Tây. Vì sao nhƣ vậy?

Ở Việt Nam, những nguời có tiếng nói yêu nuớc đều gặp khó khăn với an ninh mặc dù những chính kiến ấy là từ những doanh nhân thành đạt và những nhà trí thức nhƣ các luật sƣ hay bác sĩ đã từng huởng nền giáo dục phƣơng Tây văn minh. Vì sao lại nhƣ vậy?

Đó là vì sự độc đảng đã làm chính trị trở nên xa xỉ và quyền quan tấm đến chính trị cũng bị tuớc mất. Các đảng chính trị Việt Nam phục hoạt và ra đời không ngoài mục đích đòi lại quyền quan tâm và lên tiếng cho chính trị.

PHÍA TRUỚC số 34 với chủ đề ―“Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ XX & XXI” bằng nỗ lực của Ban biên tập và các cộng tác viên, cố gắng mang đến cho độc giả xa gần, đặc biệt các bạn tại Viêt Nam có huớng nhìn khác về các chính đảng so với những thông tin mà báo chí nhà nuớc thuờng gán ghép.

Đặc biệt hơn, để rộng đuờng dư luận, trong số này PHÍA TRUỚC có bài phỏng vấn các lãnh đạo và đại diện của những tổ chức chính trị nhƣ một tiếng nói trực tiếp từ họ.

Dĩ nhiên sẽ có những quan điểm thuận – trái chiều cho số báo này nhƣng quan niệm của PHÍA TRUỚC là luôn tôn trọng từng ý kiến một. Điều làm Ban biên tập hãnh diện là đã góp phần mang đến cho quý độc giả quyền đuợc thông tin, quyền đuợc tìm hiểu và cuối cùng là quyền đuợc xét đoán!

Ban Biên Tập
Tạp Chí Thanh niên PHÍA TRUỚC
Tháng 05/2010

Tải TCPT34 về máy – Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ XX & XXI
Download TCPT34 – HD (9MB)
Download TCTP – SD (4MB)
Download TCPT – Mini (2.5MB)

Advertisements