Thanh Niên là thể lực, trí lực và khát vọng của dân tộc – TCPT số 34

Posted on Tháng Sáu 12, 2010 bởi

0Sau khi phục hoạt vào năm 2006, Đảng Dân Chủ Việt Nam tiếp tục trên chặng đường phục vụ dân tộc và góp phần chấn hưng đất nước. Đảng Dân Chủ Việt Nam hoạt động nhằm đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam là dân chủ, đoàn kết để phát triển đất nước toàn diện và bền vững. Trong năm vừa qua Đảng Dân Chủ Việt Nam đã gặp nhiều thách thức, khó khăn qua các sự kiện đảng viên bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ và những phiên tòa bất chấp dư luận quốc tế. Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC trong chủ đề đặc biệt “Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ 20 & 21” gửi đến quý độc giả cuộc trao đổi với nhân vật lãnh đạo Đảng Dân Chủ Việt Nam là ông Nguyễn Sĩ Bình. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ thêm về Con Đường Việt Nam mà đã được cơ quan an ninh và bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam nhắc đến nhiều lần vào cuối năm 2009, liên quan đến luật sư Lê Công Định và doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức.

Là một chính đảng cổ vũ dân chủ, điểm quan trọng nhất trong đường lối để tạo nên sự khác biệt hoặc “bản sắc” của Đảng Dân Chủ, ông cho rằng:

Thứ nhất, Đảng Dân Chủ cổ vũ cho tự do và dân chủ xuất phát từ truyền thống dân chủ dân tộc, hướng đến dân chủ đích thực, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hai, Đảng Dân Chủ xem các chính đảng và Đảng Cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam là các đối tác chính trị theo hướng hợp tác cùng thực hiện tiến trình dân chủ hóa, bảo vệ và phát triển đất nước. Thứ ba, Đảng Dân Chủ chủ trương hoạt động ôn hòa, thượng tôn pháp luật. Đó là ba đặc điểm của Đảng Dân Chủ Việt Nam.

Phía Trước: Ngoài việc cổ vũ dân chủ, Đảng Dân Chủ có tầm nhìn thế nào cho tương lai đất nước về các lĩnh vực giáo dục, an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, đối ngoại?

Nguyễn Sĩ Bình: Trước hết và tiên quyết là Việt Nam phải có cơ chế nhà nước minh bạch. Cơ chế này đòi hỏi đuợc xây dựng và duy trì hoạt động trên nền tảng hiến pháp của toàn dân. Hiến pháp và cơ chế nhà nước minh bạch tất yếu sẽ mở ra cơ hội thuận lợi cho mọi giai tầng. Trong đó, thành phần trí thức, cả trong và ngoài nước, sẽ tham gia đóng góp nhiệt tình và tận tâm mọi lĩnh vực xã hội. Đồng thời nói về các lĩnh vực xã hội cần quan tâm, quan trọng hàng đầu là giáo dục và đào tạo. Từ chỗ có nhân tố con người đủ tâm và tầm, việc cải thiện các lĩnh vực khác như an sinh xã hội, cơ sở hạ tầng, đối ngoại sẽ theo đó đổi mới tích cực.

Phía Trước: Đảng Dân Chủ nhìn nhận như thế nào về vai trò của người Việt trong nước và ở hải ngoại trong việc phát triển đất nước?

Nguyễn Sĩ Bình: Người Việt trong nước là quan trọng nhất. Nhưng yếu tố nội lực của gần 85 triệu dân cần được khai phóng, nói như cha ông ta là cần bồi dưỡng “nguyên khí”. Tại sao Việt Nam phải thuê chuyên gia nước ngoài trong khi trí thức tài giỏi tiếp tục rời xa quê hương? Vấn đề là cơ chế đã không khai phóng được nguồn nhân lực. Khoảng 4 triệu người Việt hải ngoại lại cũng rất cần thiết, vì đây là nguồn tri thức, tài lực, cổ vũ dân chủ khá mạnh… Đảng Dân Chủ đã và đang tập trung kết nối tất cả, không phân biệt thành phần xã hội, quá khứ chính kiến, trong nước hay ở hải ngoại… nhằm góp phần thực hiện công cuộc khai phóng đó.

Phía Trước: Đảng Dân Chủ nhìn nhận thế nào về vai trò của thanh niên trong vấn đề đất nước?

Nguyễn Sĩ Bình: Thanh niên thời nào cũng là biểu hiện của thể lực, trí lực và khát vọng của cả dân tộc. Thế hệ thanh niên quá khứ ảnh hưởng hiện tại, hiện tại ảnh hưởng tương lai. Chúng tôi tâm đắc với một câu danh ngôn cho rằng mặc dù tuổi trẻ luôn có xu hướng tiến lên phía trước nhưng ngay điểm xuất phát phải được trang bị từ đầu. Trang bị đó không gì có thể thay thế được là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đảng Dân Chủ đang đóng vai trò tích cực trong việc thu nhận và đào tạo thanh niên trở thành trước hết là những công dân Việt Nam hiện đại, trong đó sẽ có những lãnh đạo tương lai đất nước.

Phía Trước: Đảng Dân Chủ nhìn nhận thế nào về vai trò của các đảng viên Đảng Cộng sản trong công cuộc dân chủ hóa và phát triển đất nước?

Nguyễn Sĩ Bình: Đảng viên Đảng Cộng sản sẽ là những đảng viên tốt nếu các anh chị em có nhận thức và nhiệt tâm trong việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ một cách thực chất. Từ đó, anh chị em mới thật sự thực hiện lý tưởng trong sáng, lành mạnh, tích cực vì dân tộc. Đứng trong tổ chức nào để có thể đóng góp tốt, sống vì lẽ phải và lương tri là lựa chọn ở mỗi người. Đảng Dân Chủ mời gọi tất cả các anh chị em tham gia góp phần cho công cuộc hình thành xã hội dân chủ, công bằng, phát triển đất nước bền vững và toàn diện.

Phía Trước: Ông nhận định thế nào về sự việc các đảng viên cốt cán của Đảng Dân Chủ bị bắt giữ và việc “nhận tội, xin khoan hồng”? Đảng Dân Chủ đã và tiếp tục làm gì để vận động cho họ được tự do?

Nguyễn Sĩ Bình: Nhà nước Việt Nam đã ngang nhiên bắt giữ các đảng viên cốt cán của Đảng Dân Chủ. Quá trình quanh co pháp lý để tìm cách ghép tội và việc bất chấp công luận đã chứng minh điều đó. Riêng việc nhận tội và xin khoan hồng chỉ là thủ thuật của cơ quan an ninh để che đậy đàn áp. Vấn đề này cũng không khó hiểu, tại sao lại nhận tội xin khoan hồng trước khi ra tòa và sau khi bị tuyên án thì các “bị can” lại xin kháng án. Đảng Dân Chủ đã, đang và sẽ tiếp tục vận động quốc tế, nhất là Chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan tranh đấu cho nhân quyền. Chính phủ Việt Nam tuyên bố không giam giữ tù chính trị nhưng tiếp tục giam giữ đảng viên dân chủ hoạt động ôn hòa, đã tạo thêm thế chính nghĩa cho Đảng Dân Chủ.

Phía Trước: Gần đây ông mới ra cuốn sách “Con đường Việt Nam”, xin ông cho biết mục tiêu của cuốn sách này là gì? Nếu tóm tắt thông điệp chính của cuốn sách trong vài câu, thì ông sẽ trả lời như thế nào?

Nguyễn Sĩ Bình: Cuốn sách nhằm nhắc lại một nguyên tắc cơ bản: dân tộc (thông qua các nhà viết sử trung thực và độc lập) viết lại diễn biến các chặng đường, trong đó ở giai đoạn hiện đại có hoạt động chính trị và đảng phái. Đảng phái chính trị không được tùy tiện lấy lịch sử tổ chức mình thay thế lịch sử dân tộc với chủ ý độc quyền chân lý. Cuốn sách ghi rõ các chứng cứ lịch sử để toàn dân cùng soi rọi làm rõ những góc khuất, ngõ cụt bị che giấu, từ đó tìm ra bài học đoàn kết, hòa hợp cho mọi người Việt. Thông điệp của cuốn sách cơ bản là từ lịch sử và thông qua lịch sử trung thực, mỗi người dân sẽ tự hào nguồn gốc, truyền thống, đồng thuận về triển hướng dân tộc.

Phía Trước: Có người nhận định rằng cuốn “Con đường Việt Nam” trong chặng đường hiện tại dường như chỉ nêu ra có mặt trái của Đảng Cộng sản Việt Nam hay những vấn đề trong chế độ XHCN. Ông nghĩ thế nào về nhận định này?

Nguyễn Sĩ Bình: Trước hết, những gì cuốn sách nêu ra là sự thật. Chúng ta cần đọc kỹ sẽ thấy tất cả các mặt. Từ lâu nay, Đảng Cộng sản nêu ra bao thành quả tốt đẹp và vĩ đại của họ, nhưng sự thật không ít điều ngược lại. Đã có rất nhiều phản ứng nhưng hầu như Đảng Cộng sản không thay đổi, nay văn kiện đại hội tiếp tục xác định cả dân tộc tiến lên CNXH. Cho nên, với những sự kiện quá khứ và ở chặng đường hiện tại, nhất là vấn nạn đối mặt, cuốn sách nêu ra tổng quát nhưng rõ ràng. Đó là hệ quả của quá trình lãnh đạo, chờ xem Đảng Cộng sản thừa nhận hay tiếp tục chối bỏ một cách thiếu trách nhiệm.

Phía Trước: Ông đã dấn thân vào con đường dân chủ từ 25 năm nay, ông nhận định thế nào về dân chủ tại Việt Nam hiện nay?

Nguyễn Sĩ Bình: Trong xã hội cộng sản, dân chủ thường chỉ là hình thức, họ hô hào cho dân chủ toàn thể nhưng thực chất là thủ tiêu dân chủ cá nhân và thâu tóm, độc quyền ban phát dân chủ cho cả xã hội theo định chuẩn của họ. Gần đây và hiện nay, trước sự tiến triển của xã hội, báo chí và các diễn đàn trong nước có nhiều bài viết và phát biểu về dân chủ, về sự cần thiết của dân chủ, về tinh thần độc lập và không chịu chính trị hóa của dân chủ. Đó là những thắng lợi tiên khởi về dân chủ. Tôi thấy đây là tín hiệu tốt cho tất cả các tổ chức và cá nhân hoạt động vì dân chủ. Vấn đề còn lại là dân chủ hóa xã hội không phải chỉ trên phương tiện truyền thông hay diễn đàn dành cho lãnh đạo, mà cần thường trực trong đời sống với chính sách rõ ràng và được thực hiện cụ thể.

Phía Trước: Riêng về tuổi trẻ, ông muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn thanh niên Việt Nam?

Nguyễn Sĩ Bình: Thanh niên là rường cột của đất nước. Cho nên, các bạn trẻ cần chuẩn bị và phải sẵn sàng cho tương lai. Như tôi đã đề cập, đó là truyền thống dân tộc, học thức và những giá trị cuộc sống nhân loại, là nhận định xu hướng tích cực và có việc làm góp phần hình thành và cổ vũ cho đời sống dân chủ. Nhiều bạn tham gia và trưởng thành sau ba năm nhìn lại hoạt động của tạp chí Phía Trước là những điển hình. Để tiến bộ nhanh, ngay từ bây giờ tuổi trẻ cần tìm hiểu những giá trị dân chủ, sống và tham gia như một chủ thể kiến tạo xã hội dân chủ. Chỉ có tự do dân chủ mới phát huy tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân, qua đó góp phần chấn hưng đất nước.

Phía Trước: Xin cảm ơn ông Nguyễn Sĩ Bình đã chia sẻ những quan điểm của Đảng Dân Chủ Việt Nam và dành cho Phía Trước cuộc phỏng vấn này.

Nhóm phóng viên Phía Trước
©2010 Tạp chí Thanh Niên PHÍA TRƯỚC

* Các quan điểm trên không nhất thiết phản ánh quan điểm của PHÍA TRƯỚC. Thư từ ý kiến xin quý độc giả gửi qua trang blog Phía Trước tại https://phiatruoc.wordpress.com.

Tải TCPT34 về máy – Đảng chính trị Việt Nam trong thế kỷ XX & XXI
Download TCPT34 – HD (9MB)
Download TCTP – SD (4MB)
Download TCPT – Mini (2.5MB)

Advertisements