TCPT37 – NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN CỦA VIỆT NAM SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Posted on Tháng Tám 25, 2010 bởi

0Tải TCPT37 – Bản High Def (6MB)
Tải TCPT37 – Bản Standard (4MB)
Tải TCPT37 – Bản Mini (3MB)

Quý đc gi thân mến,

Tháng 8 va qua đã có nhiu s kin xoáy quanh các vn đ liên quan đến Vit Nam. Trong đó, chuyến viếng thăm ca Hm đi 7 USS George Washington và USS John S. McCain nhân k nim 15 năm thiết lp quan h ngoi giao Viêt-M đã được thế gii đc bit theo dõi.

Tháng 8 cũng là nhng ngày sôi sc dư lun v Tp đoàn Vi- nashin. Vic can thip ca Nhà nước vào s vn đng ca các doanh nghip quc doanh, đin hình là khi quyết đnh gii cu Vinashin, s khiến Vit Nam mãi mãi là thành viên loi hai ca WTO*. Điu này cũng d hiu, bi vì vi quy chế ca mt nn kinh tế phi th trường, doanh nghip nhà nước Vit Nam gây bt li cho bao doanh nghip tư nhân đang gng sc cnh tranh đ có được nn kinh tế t do công bng.

Lĩnh vc kinh tế quc doanh đã tr thành mt gánh nng cho nn kinh tế Vit Nam vì ch làm giàu cho mt b phn nh mà gây khó khăn cho bao doanh nghip khác. Nn kinh tế th trường Vit Nam cn dũng cm t b cái đuôi “đnh hướng xã hi ch nghĩa” đ to sân chơi công bng cho mi doanh nhân, cũng là đ to cơ hi mi cho đt nước trong nn kinh tế toàn cu. Điu này ai cũng biết, nhiu người đã nói – nhưng bao gi mi được tiến hành?

PHÍA TRƯỚC s 37 gii thiu đến quý đc gi nhng bài viết liên quan đến “kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa” ca Vit Nam và nhng bt cp, mâu thun trong nn kinh tế hin ti. Thiết nghĩ, nếu c tiếp tc thì nn “kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa” ca Vit Nam s đi v đâu?

Ban Biên Tp
T
p chí Thanh Niên PHÍA TR
ƯỚC
Tháng 8/2010

* http://www.pctn.binhthuan.gov.vn/pages/home.asp? p=xem&g=1&n=1&m=3&j=4157

Tải TCPT37 – Bản High Def (6MB)
Tải TCPT37 – Bản Standard (4MB)
Tải TCPT37 – Bản Mini (3MB)

Advertisements