Bạn có đi bầu đại biểu Quốc hội ngày 22/05/2011 không?

Posted on Tháng Tư 19, 2011 bởi

1Bạn có quan tâm đến cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới tại Việt Nam? Bạn không quan tâm? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tại đây, PHÍA TRƯỚC sẽ đăng lại các ý kiến trong số báo TCPT45 phát hành vào ngày 25/04/2011.

Share trên Twitter và Facebook: http://poll.fm/f/2xuh6

Chia sẻ và nối với với PHÍA TRƯỚC tại http://www.facebook.com/PhiaTruoc

BBT Tạp chí Thanh niên PHÍA TRƯỚC

 

Advertisements