Bạn nghĩ tương lai vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ như thế nào?

Posted on Tháng Sáu 25, 2011 bởi

0Chia sẻ ý kiến của bạn tại http://poll.fm/f/32wxn

hoặc trên FB/Twitter http://poll.fm/32wxn

 

Advertisements