Ban chỉ đạo

Posted on Tháng Chín 23, 2011 bởi

4Thuần Lạnh, TCPT số 2

Lâu nay, trong hệ thống công vụ nước ta xuất hiện một thành phần gọi là: ban chỉ đạo (BCĐ). Cứ mỗi lần một hiện tượng nào đó xuất hiện trong đời sống xã hội, là xuất hiện BCĐ. Nào là BCĐ phòng chống HIV/AIDS, BCĐ phòng chống dịch cúm gia cầm, BCĐ phòng chống bão lụt, BCĐ cải cách hành chính, BCĐ phòng chống tham nhũng, BCĐ kế hoạch hóa gia đình… Từ trung ương đến địa phương, đâu đâu cũng thấy BCĐ.

Quyền lợi, nhiệm vụ, chức năng, thời gian tồn tại… của các BCĐ người dân không rõ, không được công khai, minh bạch. Hơn nữa, ý kiến của đại biểu quốc hội Phan Anh Minh (Giám đốc Công an Tp.HCM) cũng làm chúng ta phải suy nghĩ: “Tôi không nhớ mình là thành viên của bao nhiêu ban chỉ đạo, có lúc kêu tôi họp Ban chỉ đạo phòng chống cúm gia cầm, phòng chống HIV thì tôi ngớ ra” (TT 23-3). Hay mới đây là băn khoăn của Đại biểu quốc hội Nguyễn Mạnh Đức về mô hình BCĐ (TT 27-3).

Vấn đề đặt ra ở đây: liệu các BCĐ có cần thiết không? Nếu cần thiết thì các BCĐ… chỉ đạo ai? Chỉ đạo theo cơ chế nào? Đâu là cơ sở pháp lý cho việc hình thành các BCĐ? Bởi xét cho đến cùng, khi một BCĐ được thành lập, thì nhiệm vụ của nó chỉ là… chỉ đạo những công tác liên quan nhằm chấn chỉnh, điều chỉnh, điều hành những mối quan hệ xã hội, thúc đẩy các công tác liên quan đến đời sống xã hội, trong khi những nhiệm vụ này thuộc về chính quyền các cấp.

Nếu hiểu vấn đề như vậy lẽ tất nhiên phải đặt ra câu hỏi: vậy chính quyền đã làm tròn chức năng và phận sự của mình hay chưa?

Hẳn nhiên, tất cả mọi công tác trong đời sống xã hội phải là công việc của toàn dân, của tất cả các cấp các ngành. Nhưng, tuỳ vào chức năng và nhiệm vụ, mỗi bộ, ngành sẽ chịu trách nhiệm đề ra và triển khải các giải pháp trên diện rộng. Chẳng hạn, chuyện phòng chống cúm gia cầm, phòng chống thiên tai, bão lụt… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đóng vai trò chính trong việc đề ra và triển khai các giải pháp phòng chống. Cũng như thế, công tác điều hành việc phòng chống HIV/AIDS phải thuộc về Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội, công tác phòng chống tham nhũng phải do Bộ Công an chủ trì, công tác cải cách hành chính phải do Bộ Nội vụ đóng vai trò chính…

Hơn nữa, thực tế là các BCĐ đều do lãnh đạo các Bộ, ngành, sở… làm trưởng ban, thành phần trong các BCĐ cũng đều là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành… Vậy phải chăng nếu không vào BCĐ, các vị không thể thực hiện được chức năng và nhiệm vụ điều hành của mình?

Lấy BCĐ phòng chống tham nhũng làm ví dụ. Thủ tướng làm trưởng BCĐ, phó ban là những Phó thủ tướng, Bộ trưởng… Nếu Thủ tướng thực hiện trọn vẹn vai trò làm người đứng đầu chính phủ, điều hành mọi hoạt động của các Bộ ngành theo hiến pháp và pháp luật, thì liệu có cần BCĐ phòng chống tham nhũng hay không? Nếu chính phủ hiện nay, với 26 Bộ ngành, điều hành thật tốt các lãnh vực trong đời sống xã hội, không để xảy ra tham nhũng trầm trọng… thì có cần đến sự hiện diện của BCĐ phòng chống tham nhũng hay không?

Nên nhớ rằng: tình trạng tham nhũng chủ yếu xảy ra đối với cán bộ, công chức; các cán bộ, công chức tuyệt đại đa số là đảng viên. Nhưng, điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, những quy định đối với cán bộ công chức… chắc chắn không có một điều nào cho phép hay khuyến khích cán bộ, công chức, đảng viên tham nhũng…

Nếu Chính phủ, các bộ ngành, các cơ quan địa phương… thực hiện tốt các quy định của pháp luật, thượng tôn pháp luật, tuyệt đối tuân thủ các quy định đối với cán bộ, công chức… thì chắc chắn không cần ai… chỉ đạo ai, mà mọi công tác liên quan đến đời sống xã hội sẽ trở nên trơn tru, thuận lợi. Nói khác đi, nếu mọi thành phần trong xã hội đều “sắm vai” trọn vẹn, thì khi ấy, xã hội sẽ vận động theo đúng lộ trình phát triển vốn có của nó mà không cần đến sự phình to (BCĐ) của các cơ quan công quyền.

T.L.
© 2007 TCPT số 2

S

Download TCPT số 2 (3MB)

Advertisements
Posted in: Chính trị