Những con số về Internet tại Việt Nam*

Posted on Tháng Mười 2, 2011 bởi

1Tiếp theo bài Việt Nam: Các công dân mạng thường làm gì trên Internet? trong TCPT số 49, PHÍA TRƯỚC trích lại một số kết quả từ Bản nghiên cứu NetCitizens của công ty Cimigo liên quan đến những hoạt động của công dân mạng tại Việt Nam. 

Nghiên cứu được dựa trên hơn 3.300 cuộc phỏng vấn với người sử dụng internet từ 12 thành phố khác nhau. Báo cáo này cho thấy có bao nhiêu người sử dụng internet, thời gian trực tuyến là bao lâu, họ làm làm gì trên mạng, những trang web là trang nào, và nhiều sự kiện thú vị khác về việc sử dụng Internet tại Việt Nam.  

* Tựa đề do PHÍA TRƯỚC đặt

Advertisements
Thẻ:
Posted in: Ảnh, Kinh tế