Về Hội An

Posted on Tháng Mười 3, 2011 bởi

0Năm hết chân mòn với Hội An

Duyên xưa  ước cũ hẳn đôi lần

Nguyệt lạnh thản nhiên rơi đáy nước

Phố  lượn thâm nghiêm xóa phong trần

Hội cũ  thương thuyền* mong gặp gỡ

An lòng viễn khách hẹn tri âm

Loanh quanh dạo bước đời ngang dọc

Một tấc riêng riêng giữ chẳng tàn

Huệ Anh
Tặng PHÍA TRƯỚC

 ______________

   (*) Thương thuyền: thuyền buôn 

Advertisements