Giới thiệu về Ngày Quốc tế Nhân quyền

Posted on Tháng Mười Hai 9, 2011 bởi

3Đỗ Đăng Khoa tổng hợp và chuyển ngữ
Nguồn: United Nations

Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (Universal Declaration of Human Rights) được thông qua ngày 10 tháng 12, năm 1948. Kể từ đó, ngày này đã được đánh dấu là Ngày Nhân quyền trên toàn thế giới. Ủy ban Cao ủy Nhân quyền là đại diện chính thức của Liên hợp Quốc, và Văn phòng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phối hợp các nỗ lực cho việc thực hiện Ngày Nhân quyền hàng năm.

Tải Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền (tiếng Việt)

Xem thêm

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: báo cáo quan trọng nhất về các quyền và tự do của tất cả mọi người

Bản Tuyên ngôn được thông qua bởi Đại hội đồng Liên hợp Quốc vào năm 1948, bao gồm lời nói đầu và 30 điều khoản, đặt ra một loạt các quyền cơ bản về con người và quyền tự do mà tất cả đàn ông và phụ nữ, ở khắp mọi nơi trên thế giới, được hưởng và không phân biệt nhau.

Bản Tuyên ngôn này đã được soạn thảo bởi đại diện của tất cả các khu vực và mang tính pháp lý truyền thống. Theo thời gian, bản Tuyên ngôn này đã được chấp nhận như một hợp đồng giữa các chính phủ và nhân dân của họ. Hầu như tất cả các nước đều chấp nhận bản Tuyên ngôn này. Bản Tuyên ngôn cũng đã phục vụ như một nền tảng trong hệ thống mở rộng nhằm bảo vệ quyền con người mà cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương như những người tàn tật, người dân bản địa và các nhóm lao động nhập cư.

Bản Tuyên ngôn phổ quát nhất thế giới

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền đã được trao kỷ lục thế giới (Guinness World Record) vì đã thu thập, dịch và phổ biến bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền sang 380 ngôn ngữ và tiếng địa phương khác nhau: từ Abkhazia để Zulu. Bản Tuyên ngôn là tài liệu được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất – quả thật vậy, và đã trở thành bản Tuyên ngôn “phổ quát” nhất trên thế giới.

Năm nay, hàng triệu người quyết định đã đến lúc họ cần phải đòi lại các quyền lợi của họ. Họ đã xuống đường và yêu cầu thay đổi. Nhiều người đã tìm thấy tiếng nói của họ bằng cách sử dụng internet và tin nhắn để gửi thông tin, truyền cảm hứng và vận động ủng hộ nhằm tìm kiếm các quyền con người cơ bản vốn thuộc về họ. Phương tiện truyền thông xã hội đã giúp các nhà hoạt động tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa ở các thành phố trên toàn cầu – từ Tunis đến Madrid, từ Cairo đến New York, trong đó có cả những thời điểm phải đối mặt với bạo lực.

Nhân quyền đều ngang nhau đối với mỗi người chúng ta và gắn kết chúng ta với nhau như một cộng đồng toàn cầu với những lý tưởng và giá trị như nhau. Là một cộng đồng toàn cầu, tất cả chúng ta chia sẻ một ngày chung giống nhau: Ngày Nhân quyền 10 tháng Mười hai, khi chúng ta nhớ lại cách đây 63 năm bản Tuyên ngôn Nhân quyền đã chính thức ra đời.

Trong Ngày Nhân quyền năm 2011, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đến với tất cả những người bảo vệ nhân quyền và yêu cầu mọi người hãy cùng tham gia phong trào nhân quyền toàn cầu.

 © Bản tiếng Việt TCPT

Posted in: Chính trị