Những thách thức của Việt Nam trong năm Thìn

Posted on Tháng Ba 10, 2012 bởi

0Đỗ Đăng Khoa, CTV Phía Trước
Claudia Fonseca Sosa, Digital Granma

Năm này là một năm quan trọng đối với người dân Việt Nam. Cùng với ảnh hưởng tích cực của năm Thìn – một năm 2012 được cho là tốt đối với văn hóa Việt Nam – thì chính phủ đang khao khát đẩy mạnh các dự án xây dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đại hóa quốc gia.

Một điểm Việt Nam đã đạt được mà Prensa Latina mô tả là “đánh dấu một nỗ lực để ổn định kinh tế vĩ mô và thiết lập các cơ chế  xã hội với các kế hoạch phát triển đáng kể, với nhiều tiềm năng cũng như gánh nặng và thách thức.”

Việt Nam ghi nhận được mức tăng trưởng kinh tế đáng chú ý trong năm 2011 vừa qua, mặc dù phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quốc tế và các vấn đề nội bộ của riêng mình. Trong thực tế, Việt Nam đứng vị trí thứ 26 trong số 100 nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất. Tổng sản phẩm trong nước đạt được 5,9%, chủ yếu nhờ vào  xuất khẩu và nhu cầu trong nước gia tăng, đặc biệt là đối với các loại sản phẩm nông nghiệp, dệt may và xăng dầu.

Nhìn về phía trước trong bối cảnh năm mới, Chủ tịch Trương Tấn Sang nói rằng “ưu tiên trước mắt của đất nước là mở đường cho công nghiệp hóa và nâng cao tiêu chuẩn  cuộc sống.” Ông đồng thời cũng thừa nhận rằng vấn đề lạm phát vẫn còn tồn tại mặc dù các biện pháp đã được đưa vào áp dụng nhằm giảm chi phí cuộc sống.

Phát biểu từ trạm phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông nhắc lại rằng chính sách của đất nước là “làm thế nào để Việt Nam trở thành một người bạn và đối tác đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế, trở thành một phần của sự năng động và giải quyết bất kỳ sự khác biệt nào trong tương lai.”

Từ năm 1986, Việt Nam đã cải tổ theo quá trình được gọi là Đổi mới, bao gồm phát triển các chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu của từng thời điểm lịch sử. Những gì đã hoạt động 25 năm trước thì bây giờ nó đòi hỏi một quan điểm mới và cách tiếp cận khác nhau và các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc đó.

Trong bối cảnh này, một trong những kế hoạch thay đổi trong năm Thìn là cải cách hệ thống tư pháp được Chủ tịch Trương Tấn Sang đứng đầu do Quốc hội thứ 13 bầu chọn ra hồi năm ngoái. “Đất nước phải xây dựng một hệ thống tư pháp để bảo vệ chế độ chính trị hiện hành, nhân quyền và các nghĩa vụ công dân,” ông nói.

Quốc hội đã bắt đầu tiến hành sửa đổi và tu chính Hiến pháp 1992, với mục đích điều chỉnh những thách thức mà đất nước đang đối mặt cũng như các mục tiêu cần phát triển.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc Thiểu số đã phối hợp làm việc với chương trình  xóa đói giảm nghèo và tạo ra 1,6 triệu việc làm mới trong năm nay (số này tương tự như số lượng việc làm được tạo ra vào năm 2011). Cam kết này được hỗ trợ bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với quyết định thúc đẩy sản xuất lương thực trong khu vực có ít tài nguyên hơn.

Năm ngoái, các cơ quan chính phủ đã thực hiện một đóng góp đáng kể về an sinh xã hội, đào tạo các ngành chuyên nghiệp và chăm sóc người già ở các khu vực này.

Việt Nam trong ECOSOC

Năm nay Việt Nam đã được Ủy ban Phát triển Xã hội thuộc Ủy ban Kinh tế Liên hợp Quốc và Xã hội (ECOSOC) nhận vào với nhiệm kỳ năm năm. Cùng với Nepal và Bangladesh, Việt Nam đã được bổ nhiệm làm đại diện cho cơ quan quốc tế này ở khu vực châu Á với công việc chính là xóa đói giảm nghèo.

Trang web Vietnam+ viết rằng, “việc chỉ định này đã tạo ra lời khen ngợi trong cộng đồng quốc tế về những thành tựu phát triển xã hội mà Việt Nam đã đạt được, và sẽ cho phép chúng ta có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc lập kế hoạch và thực hiện các chính sách toàn cầu nhằm thúc đẩy tiến bộ xã hội một cách bền vững.”

Tháng 11 năm 2011, Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) lưu ý rằng chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng gần 12% trong một thập kỷ qua. Báo cáo xác định rằng nguồn thu nhập cao hơn đã giúp tăng 55.7% trong chỉ số này. Những cải thiện về tuổi thọ và giáo dục đã tăng tương ứng với 31,8% và 12,6% trong tổng chỉ số 12%. Việt Nam hiện nay đã lọt vào danh sách các nước có tốc độ tăng trưởng GDP trung bình.

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Advertisements
Posted in: Kinh tế