Hai phần ba thế giới nói nước họ có tự do báo chí

Posted on Tháng Tư 3, 2012 bởi

0Miên Thy chuyển ngữ, CTV Phía Trước
Cynthia English và Lee Becker,
Gallup

Nhận thức về tự do báo chí của những người dân tại đây gắn kết với các chỉ số tự do báo chí.

Một cuộc khảo sát qua điện thoại và mặt đối mặt với khoảng 1.000 người trưởng thành, tuổi từ 15 tuổi trở lên, được tiến hành tại 133 quốc gia giữa tháng Hai và tháng Mười hai năm 2011 do Gallup thực hiện cho thấy trung bình khoảng hai phần ba số người (65%) nói rằng báo chí ở nước họ có nhiều tự do. Về cơ bản thì kết quả này không thay đổi nhiều so với 67% trong năm 2010. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhận thức này vẫn còn nhiều khác biệt ờ nhiều nơi trên thế giới, từ mức thấp nhất tại Belarus (23%) cho đến nơi có nhận thức cao nhất như ở Phần Lan (97%).


Những quốc gia có mức nhận thức thấp nhất về tự do báo chí trải dài ở nhiều khu vực, bao gồm cả Trung Đông, châu Phi cận Sahara và các nước Liên Xô cũ. Ít hơn 4 trong 10 người lớn ở 11 quốc gia, bao gồm cả Gabon, Armenia, vùng lãnh thổ Palestine, Iraq, nói rằng báo chí của nước họ có nhiều tự do – bất chấp các quy định pháp luật hoặc hiến pháp của những nước này bảo đảm quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. Các tổ chức độc lập, chẳng hạn như Freedom House và Phóng viên Không Biên giới, cũng đánh giá 11 quốc gia này rất kém về chỉ số tự do báo chí.

Báo chỉ ở nước này có nhiều tự do hay không?
Nhận thức của người dân nói chung tương tự với những đánh giá của các chuyên gia

Với một vài ngoại lệ, các nước đang phát triển ở châu Á, châu Âu, và Bắc Mỹ có chỉ số nhận thức cao nhất. Ghana là nước đại diện duy nhất ở lục địa châu Phi cận Sahara nằm trong danh sách của các nước trên toàn thế giới tự do báo chí. Khoảng 9 trong 10 hoặc nhiều người hơn tại các những nơi này nói rằng báo chí của nước họ có nhiều tự do. Freedom House cũng ghi nhận rằng Ghana là nơi có tự do báo chí nhất ở Châu Phi.

Nhận thức của người dân nói chung tương tự với những đánh giá của các chuyên gia

Nhận thức của người dân về mức độ tự do báo chí của nước họ thường phù hợp với những đánh giá của các chuyên gia, chẳng hạn như các chuyên gia từ Freedom House. Freedom House đánh giá về môi trường chính trị, pháp lý, và kinh tế của mỗi nước cũng như đánh giá mức độ mà các nước nay thúc đẩy hoặc hạn chế các phương tiện truyền thông của nước họ. Freedom House đánh giá mỗi quốc gia với ba hạng mục này và cho điểm, với những con số cao hơn cho thấy các nước này ít có tự do hơn. Sau đó Freedom House sử dụng những số điểm này để xếp hạng báo chí của mỗi quốc gia là “tự do”, “tự do một phần”, hoặc “không tự do”. Các dữ liệu do Gallup sử dụng cho thấy nhận thức của người dân về mức độ tự do báo chí rất tương tự với số điểm của Freedom House.

Nhận thức của người dân nói chung tương tự với những đánh giá của các chuyên gia

Tuy nhiên, ý kiến ​​ở một số nước cho thấy nhiều người cảm nhận về mức độ tự do báo chí do Gallup thực hiện thường cao hơn so với các tổ chức độc lập, và họ đề nghị nên có những đánh giá từ bên ngoài. Ví dụ ở các nước như Botswana, Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Kuwait, và Liberia, thì có khoảng 80% hoặc nhiều hơn báo cáo với Gallup rằng nước họ có tự do báo chí; tuy nhiên, chỉ số tự do báo chí của Freedom House không liệt kê bất kỳ một nước nào trong các nước vừa nhắc ở trên là “tự do”.

Những ảnh hưởng

Các biện pháp đo đạt mực độ tự do báo chí thường dựa nhiều vào những đánh giá bên ngoài. Trong khi những đánh giá này chỉ đề cao tính thông tin, nhưng những nhận thức của người dân sống ở những nước này rất quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách để họ xem xét trong các cuộc thảo luận về tự do báo chí. Các nghiên cứu khảo sát trên toàn thế giới do Gallup thực hiện cũng cho phép họ theo dõi những nhận thức này qua thời gian sẽ thay đổi như thế nào.

Lee Becker là cố vấn nghiên cứu cấp cao của Gallup và giám đốc Trung tâm James M. Cox, Jr., Trung tâm Đào tạo Thông tin Đại chúng Quốc tế và Nghiên cứu tại Đại học Georgia.

Tudor Vlad đã đóng góp cho bài viết này. Vlad là một cố vấn nghiên cứu cấp cao của Gallup và phó giám đốc Trung tâm James M. Cox, Jr., Trung tâm Đào tạo Thông tin Đại chúng Quốc tế và Nghiên cứu tại Đại học Georgia.

Nhận thức của người dân nói chung tương tự với những đánh giá của các chuyên gia
Nhận thức của người dân nói chung tương tự với những đánh giá của các chuyên gia

© 2012 Bản tiếng Việt TCPT

Advertisements