Feminism: Vài nét về thuyết nam nữ bình quyền

Posted on Tháng Năm 9, 2012 bởi

0Bích Liên, CTV Phía Trước
TCPT số 17

Thuyết nam nữ bình quyền tổng hợp tất cả các tư tưởng chính trị, triết học và xã hội học khuyến kích xây dựng quyền của phụ nữ và lợi ích của họ trong xã hội nhân sự. Hiểu một cách rộng thì thuyết nam nữ bình quyền đề cập đến vai trò xã hội của nữ giới qua tương quan và quan hệ với vai trò của nam giới trong xã hội ở quá khứ và hiện tại.

Hình ảnh này được xem là biểu tượng chiêm tinh của hành tinh Sao Kim, biểu tượng này còn tượng trưng cho các phong trào nữ quyền. Ảnh: e-spark.com

Thuyết biểu lộ bởi niềm tin rằng phụ nữ đã và đang chịu đựng những bất công vì giới tính. Thuyết nam nữ bình quyền hướng đến xây dựng mối quan hệ xã hội mới và phát triển những công cụ thích hợp cho sự bảo vệ các quyền của phụ nữ và những thành quả của họ. Những người theo thuyết này tìm cách tác động đến nữ giới để họ tiến bộ hơn trong hoàn cảnh xã hội, chính trị và kinh tế của họ, đồng thời tiến bộ hơn trong cách nhìn của họ về vai trò của chính họ.

Xuất hiện sau kỉ nguyên công nghiệp, đồng thời với những tư tưởng thế kỉ Ánh sáng, nhưng những người theo thuyết nam nữ bình quyền cho rằng thuyết này bắt đầu từ các phong trào xa xưa và các cuộc chiến diễn ra trong những bối cảnh lịch sử khác : những phong trào giải phóng phụ nữ khỏi những bất công tôn giáo, kinh tế (phụ thuộc vào chồng…), pháp luật (là vật sở hữu của chồng, hay là người không có tư cách pháp nhân cần người chồng đại diện), chính trị (không có quyền bầu cử, ứng cử, tham gia vào các chức vụ Nhà nước…).

Thực chất, những tư tưởng tự do của thế kỉ Ánh sáng đã giúp l. thuyết hóa những phong trào ấy, bắt nguồn với . thức phụ nữ cũng là con người, có l. tính, do đó cũng được hưởng các quyền của con người như nam giới. Tuy nhiên, qua quá trình phát triển, thuyết này đã bị biến dạng rất nhiều, và hiện nay tồn tại dưới nhiều hình dạng : trào lưu tự do, trào lưu xã hội, trào lưu mác xít, trào lưu không tưởng… Chính vì vậy phong trào nhằm đấu tranh cho sự bình đẳng trên ngôn ngữ pháp l., nhưng cũng có thể là sự đấu tranh dành lấy sự bình đẳng về cơ hội (học hành, làm việc…), về tôn trọng, hoặc về đối xử…Một số nhỏ phần tử cực đoan xúi giục nữ giới tránh xa xã hội « thống trị » bởi đàn ông, nhưng cũng có những phần tử khác xem chính sách đó mang tai họa lớn… Một vài người cho rằng những đặc tính phụ nữ là quan trọng, ngược lại một vài người khác lại thu nhỏ đến mức có thể những sự khác biệt về giới tính… Những dẫn chứng đó nhằm xác nhận một điều : thuyết này về cơ bản là một khái niệm gây tranh cãi ngay chính bản chất của nó.

Dù thế nào đi chăng nữa, những phong trào đấu tranh nhân danh thuyết nam nữ bình quyền đã thúc đẩy xã hội phát triển theo hướng đảm bảo dần quyền lợi của người phụ nữ.

Một vài sự kiện đặc biệt của phong trào vào thế kỉ XIX và XX:

1. Những năm 1820, những tổ chức bảo vệ phụ nữ đầu tiên ra đời ở Mỹ, hoặc lên án tình trạng nô lệ, hoặc chống lại nạn mãi dâm và chứng nghiện rượu.

2. Dưới thời Hoàng đế Napoléon III (1852-1870) : phụ nữ Pháp đã tiến bộ trong giáo dục, như có bằng Tú tài và học đại học Y và tạo ra trường đào tạo nghề.

3. Ngày 8 tháng 3 năm 1911 : cuộc biểu tình quốc tế đầu tiên của phụ nữ mà mục đích chính là quyền bầu cử của nữ giới.

Tổng hợp sơ lực từ Dictionnaire de la pensée politique, và Wikipedia

© 2008 TCPT


17

Download TCPT số 17

Advertisements